Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?

Data: 26.05.2010

Ci±gle przybywaj±ca woda w rzece Warcie powoduje tzw. cofkę na rzece Wełnie a tym samym podnosi się znacz±co jej poziom wody. Jest to duże zagrożenie dla firmy buduj±cej most i elektrownie wodn± na tzw. ¶luzie. Prace prowadzone w korycie rzeki wymuszaj± podzielenie jej na mniejsze koryto i tzw. teren suchy na którym prowadzone s± prace. Niestety poziom Wełny podnosi się tak szybko że do przelania się koryta brakuje kilkunastu centymetrów w niektórych miejscach. Pracownicy walcz± z wod± układaj±c worki z piaskiem i tworz±c nasyp, jedna w±tpliwe żeby to wystarczyło i prawdopodobnie, może doj¶ć do ewakuacji pracowników i sprzętu z tego terenu.Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji ¶luzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa