Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?

Data: 26.05.2010

Ciągle przybywająca woda w rzece Warcie powoduje tzw. cofkę na rzece Wełnie a tym samym podnosi się znacząco jej poziom wody. Jest to duże zagrożenie dla firmy budującej most i elektrownie wodną na tzw. śluzie. Prace prowadzone w korycie rzeki wymuszają podzielenie jej na mniejsze koryto i tzw. teren suchy na którym prowadzone są prace. Niestety poziom Wełny podnosi się tak szybko że do przelania się koryta brakuje kilkunastu centymetrów w niektórych miejscach. Pracownicy walczą z wodą układając worki z piaskiem i tworząc nasyp, jedna wątpliwe żeby to wystarczyło i prawdopodobnie, może dojść do ewakuacji pracowników i sprzętu z tego terenu.Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa


Czy dojdzie do ewakuacji śluzy?
Data: 26.05.2010
Fot. Gazeta Powiatowa